Dom pomorski – agonia czy wyzwanie?

IMG_0906

…jeszcze widoczny w pomorskim krajobrazie – być może – jedyna forma – charakterystyczna dla szeroko pojętego Pomorza. Tę formę  spotkać można na obszarze  od zachodnich rubieży Pomorza Zachodniego przez Kujawy do granic z Warmią i Mazurami. Wyróżniki formy to proporcje, środkowy ryzalit, układ dachu, materiał ścian i dachu, stolarka i program funkcjonalny oraz układ konstrukcji. Współcześnie coraz rzadziej zachowany w originale, „modyfikacji ” ulegają wszystkie wyróżniki formy. Załączone fotografie obrazują  trwający zły proces… oraz walory które posiada lub może posiadać dom – który być może stoi „tuż za rogiem”

D-P-1

Rzęczkowo woj.kujawsko-pomorskie – dom pomorski – z orginalnym i kompletnym detalem architektonicznym – rzadkość – wymagająca właściwej ochrony

100_8238Światkowo – gm.Bytów

100_4668

Gałęzów – woj.pomorskie