Oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – na terenie zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie